CONTACT

Adresa: Şoseaua Giurgiului nr.52
Telefon: 0247 454 378
Email: biblioteca@primariavidele.ro

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Vineri: 8:00-18:00
Sâmbătă : 8:00-13:00Personal bibliotecă


Bibliotecar - CÎINARU VALI
Bibliotecar - RĂDULESCU SOFIA
Suplinitor referent - SCÎNTEE SIMONA