• Administraţia publică

Proiect de hotarare:Aprobarea studiului de oportunitate, insusirea raportului de evaluare,si aprobarea documentatiei si a caietului de sarcini pentru licitatia deschisa organizata in vederea concesionarii caminului de elevi din incinta GST Videle , Str.Republicii Nr.7.
Proiect de hotarare:Modificarea Anexei 1-CENTRALIZATOR PIATA ORASULUI VIDELE-,la HCL Nr. 28/30.03.2004 privind concesionarea terenurilor ocupate de constructii din Piata Orasului Videle, proprietarilor constructiilor .
Proiect de hotarare:stabilirea circumscriptiei scolare nr.1 , pe raza orasului Videle.

Pagina 2