• Anunţuri

PUZ PENNY MARKET
ANUNT SELECTIE PARTENERI

ANUNT SELECTIE PARTENERI DIN SECTORUL PRIVAT IN CADRUL Programului "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romi/ar" finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021

IMPORTANT
ACHIZITII 2019

Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2019

IMPORTANT
EXECUTIE BUGETARA 2019

Primăria oraşului Videle vă executie bugetara 2019

buget
Bugetul în anul 2019

Consiliul Local al oraşului Videle, întrunit în şedinţa extraordinară a stabilit bugetul pentru anul 2019...

Pagina 1