• Administraţia publică

Proiect de hotarare:Aprobarea modificarii Organigramei si Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Videle si a Institutiilor si Serviciilor publice subordonate CL Videle.

PROIECTELE DE HOTARARE SUPUSE DEZBATERII IN SEDINTA DIN DATA DE 29.04.2012

Convocator sedinta Consiliu Local pentru dezbaterea proiectelor de hotarare .
Proiect de hotarare:Rectificarea bugetului local pe anul 2012-(IV)
Proiect de hotarare:Modificarea HCL nr.11/25.08.2004 privind aprobarea R.O.F. a Pietelor din orasul Videle
Proiect de hotarare:Constatarea proprietatii asupra unui lot de teren in suprafata de 444 mp situat in Strada Sos.Giurgiului nr.165 bis, oras Videle
Proiect de hotarare:Modificari in componenta Consiliului de Administratie al S.C. Spitalul Orasenesc S.R.L. Videle
Proiect de hotarare:Conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE veteranilor de razboi
Proiect de hotarare:Aprobarea contului de executie bugetara a orasului Videle la 31.12.2011
Proiect de hotarare:Transformarea unor posturi prin promovarea pe treapta I profesionala a unor salariati incadrati pe baza unui C.I.M. in cadrul Serviciului Administrativ -Gospodaresc


DISPOZITII:
Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru alegerile locale din data de 10 iunie 2012

Pagina 3