• Asociaţii proprietari

      Necesitatea înfiinţării asociaţiilor de proprietari

      Asociaţia de proprietari este formă juridică de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu , recunoscută de lege.
      Prin condominiu sau clădire sau bloc de locuinţe , se înţelege o proprietate imobiliară formată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (proprietate individuală) şi proprietate comună indiviză , aferentă în cotă-parte fiecăreia dintre proprietăţile individuale şi de care nu poate fi separată.
      Proprietatea individuală şi proprietatea comună aferentă fiecărui proprietar constituie o unitate imobiliară în cadrul condominiului.
      Asociaţia de proprietari devine, prin sentinţa judecătorească, persoana juridică cu caracter non-profit. Non profit înseamnă că sumele provenite din venituri (dobânzi bancare , inchiriei spaţii/elemente din proprietatea comună , profit din activităţile lucrative, sponsorizări, subvenţii, finanţări nerambursabile , penalizări, etc), se folosesc numai pentru îmbunătăţirea sau repararea proprietăţii comune, pentru dezvoltarea condominiului, pentru remunerarea membrilor activi, pentru investiţii în scopurile asociaţiei etc., în funcţie de hotărârile adunării generale a proprietarilor, membrii ai asociaţiei.
      Avantajele conferite de înfiinţarea Asociaţiei de proprietari.
      Cu excepţia aspectului privind necesitatea înfiinţării Asociaţiei de proprietari, ca obligaţie a proprietarilor pentru propria lor proprietate , această unică formă de organizare mai conferă şi următoarele avantaje, unele stabilite prin prevederi legale:
      Calitatea de persoană juridică , cu drepturi depline în faţă oricărei instituţii publice, de stat sau private.
      Scutire de impozit pe veniturile obţinute de asociaţie, de închirieri ale spaţiilor comune din activităţi econimice , de orice natură, etc.
      Scutire la plata TVA pentru activităţile desfăşurate de asociaţia de proprietari, în situaţiile când aceasta emite chitanţe sau facturi cu regim special.
      Scutire la plata taxei judiciare, de timbru , pentru acţiunile în instanţă impotriva restanţierilor.
      Scutire la plata taxei judiciare de timbru, pentru acţiunile în instanţă impotriva furnizorilor de servicii publice (RADET, APA-NOVA, etc) privind respectarea drepturilor consumatorilor.
      Privilegiu imobiliar asupra bunurilor mobile şi imobile ale restanţierilor la Judecătorie, astfel încât, la data vânzării apartamentelor /spaţiilor această operaţiune să nu se poată face decât după achitarea datoriilor către asociaţie.
      Negocierea directă a contractelor de furnizare şi intermedierea serviciilor publice de utilităţi.
      Aplicarea unui sistem propriu de penalizări, aducător de venituri compensatoare pierderilor pentru asociaţie.