• Concursuri / Simpozioane

      Compartimentul Protecţia Mediului vă informează că în urma respectării calendarului de mediu,în oraşul Videle au avut loc anual manifestări educative după cum urmează:

      "Let's do it Romania"(acţiune de ecologizare)

let's do it Romania
Let's do it Romania 2011!


      "Saptamana mobilităţii europene" (întreceri sportive)

                         Ziua Mobilităţii Europene în imagini(2011)

      "Ziua Mediului" (acţiune de ecologizare,sesiune de referate,întreceri sportive)

      "Ziua mondială pentru combaterea desertificarii" (parteneriat educativ cu şcolile din oraş în vederea colectării maculaturii de reciclat pe data de 22 martie 2011,urmând ca pe data de 17 iunie 2011 să aibă loc premierea)