• Hotărâri şi dispoziţii

Hotărâri şi dispoziţii la nivelul oraşului Videle emise de Consiliul Local Videle

Hotărâre NR. 19/ 31.03.2009 privind aprobarea Regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice domeniului public şi privat al oraşului Videle.