• Managementul deşeurilor

PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI VIDELE

      În prezent , gestionarea deşeurilor se realizează prin Serviciul public “ PUBLI-SERV ”, care e subordonat Primăriei Videle. Sediul operatorului , se găseşte în Videle, sos.Giurgiului,nr 12.       Obiectul de activitate îl constitiie depozitarea de deşeuri urbane, rezultate din activităti menajere , industriale,comert,etc., ce se desfăşoară în oraşul Videle şi zonele suburbane.       Primăria Videle este implicată în proiectul judetean intitulat “Sistem integrat de management a deşeurilor în Teleorman.”
      Obiectivul, pe termen lung al proiectului este de a asigura un sistem durabil şi sigur de management al deşeurilor pentru populatia judetului Teleorman,şi de a asigura sisteme durabile şi sigure pentru colectarea , recircularea şi depunerea deşeurilor solide menajere de la locuitori şi cele provenite din activitătile comerciale.
      Obiectivul general al acestor măsuri este de a dezvolta o infrastructură de mediu în sectorul deşeuri, pentru a conservă, proteja şi îmbunătăti calitatea mediului în Teleorman.       România, tară membră a U.E, cu scopul de a îndeplini conditiile impuse colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri va asigura : - reducerea volumului deşeurilor –refuzuri şi astfel mărirea capacitătii de depozitare a depozitului. - îmbunătătirea proprietătilor deşeurilor –refuzuri-care necesită a fi depozitate şi astfel reduce impactul asupra mediului. - vânzarea fractiilor reciclabile în cadrul fluxului de deşeuri contribuie la autosustinerea şi recuperare a gestiunii deşeurilor.
Beneficiile proiectului
       Situatia igienei pentru locuitorii din tot judetul se va îmbunătăti datorită integrării într-un sistem de gestionare a deşeurilor regulat şi sistematic.
      Colectarea separată şi reciclarea unor tipuri de deşeuri menajere , va reduce volumul de deşeuri aduse la depozitul de deşeuri.
      Colectarea separată a deşeurilor menajere , va avea un efect pozitiv asupra mediului înconjurător, din cauza reducerilor semnificative a efectelor negative ale acestor fractiuni de deşeuri din depozit.( formarea de gaz, formarea de levigat,etc.)
      Compostul produs de deşeurile organice poate fi folosit la îmbunătătirea calitătii solului şi ca fertilizant. Poate fi de asemenea, folosit pentru acoperirea zilnică în depozit.
      În Videle, se întâlnesc următoarele tipuri de deşeuri :
- deşeuri menajere şi asimilabil menajere
- deşeuri stradale
- deşeuri din parcuri şi grădini
- deşeuri din constructii
- deşeuri toxice (medicamente expirate)
- deşeuri periculoase (mortalităti, uleiuri uzate, acumulatori)