• Managementul deşeurilor

- deşeuri feroase
- deşeuri reciclabile: hârtie, carton, plastic, metale, lemn, sticlă

       Serviciul public "Publi-Serv", care este operatorul serviciului de salubritate, nu colectează aceste deşeuri selectiv, ci în amestec; acestea sunt precolectate, fie în gospodăriile particulare (cu care societatea are contract), fie în punctele de precolectare, amplasate pe domeniul public, pentru blocurile de locuinte, sunt transportate apoi cu autocontainiera şi tractoarele cu remorcă, la rampă de gunoi stabilită.
      Colectarea deşeurilor nu acoperă toată populatia oraşului , deoarece nu toti proprietarii au contracte, acoperirea este cu mult sub 100 %.Foarte multe deşeuri sunt abandonate de populatie, pe terenurile virane sau la gropile de gunoi. O mare proportie din zonă , nu beneficiază de servicii curente de colectare a deşeurilor, ci aruncă deşeurile pe terenuri virane sau pe malurile apelor, şi , din când în când , le arde.
       Se poate presupune că cel putin 50 % din populatia judetului, nu beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor în prezent. în prezent în Videle, nu s-a implementat proiectul în ceea ce priveşte depozitarea şi dotarea cu europubelele necesare.
      Primăria Videle, însă , a emis H.C.L. 80/21.10.2007, Hotărâre care prevede contraventii şi sanctiuni privind colectarea selectivă, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice.
       Pentru a asigura aspectul salubru, igienic, şi a creea un mediu sănătos în oraşul Videle, cetătenii sunt rugati să înteleagă necesitatea realizării sisemului integrat de gestiune a deşeurilor şi la nivelul oraşului nostru, deci să încheie contracte de ridicare a gunoiului menajer cu operatorul local,care este Serviciul public "Publi-Serv", plata fiind facută sub forma unei taxe anuale unice.

       Mănoiu Otilia - Consilier protecţia mediului

      Articole
      COLECTARE DESEURI 2018
      Campanie recuperare D.E.E.E.
      Campanie recuperare D.E.E.E. 2012- "Locul deseurilor nu este in casa"