Veteranii încă mai scriu istoria

"EROI AU FOST, EROI SUNT ÎNCĂ"

Compartimentul Protectiei Civile

Inspector Albu Marin

Cu viaţa mea apar viaţa

Alexandria 2011

Cu viaţa mea apar viaţa

Alexandria 2011

Cu viaţa mea apar viaţa

Alexandria 2011

Cu viaţa mea apar viaţa

Alexandria 2011

Cu viaţa mea apar viaţa

Alexandria 2011

Cu viaţa mea apar viaţa

Alexandria 2011

Cu viaţa mea apar viaţa

Alexandria 2011

  • Protecţia civilă

"Cu viaţa mea apăr viaţa, în slujba cetăţenilor, pentru protecţia şi siguranţa acestora."

stema protectia civila      Protecţia civilă din cadrul Primăriei oraşului Videle a ţinut pasul cu evoluţia conceptului de ,,Protecţie Civilă de la nivel naţional conform legislaţiei în vigoare la momentul respectiv.
      O dată cu transformarea localităţii Videle în oraş în anul 1968, se înfiinţează Statul Major A.LA. (Apărarea Locală Antiaeriană) al oraşului Videle, condus de un salariat civil, numit de Consiliul Popular...

  • Contact Protecţia civilă

Persoana de contact
Inspector: Albu Marin
Telefon: 0247 453 017 int 112;
                0247/ 453 013
E-mail: protectiecivila@primariavidele.ro
Programul zilnic de lucru:
Luni - Vineri: orele 8:30-16:30